Gilles Eesti - uudisedhttp://www.gilles.ee/Gilles Eesti uudised2016 aasta juuni lõpuni kõik Gilles katlad -20%!http://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=252016-03-242015 aasta jaanuari lõpuni kõik Gilles katlad -20%http://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=242014-12-04<strong>Maamess 2013 oli igati edukas. </strong>http://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=23<p> <img alt="SW-Energia-Maamess-2013" class="fotoparem" src="/dat/image/SW-Energia-Maamess-2013.jpg" style="line-height: 19px; width: 200px; height: 163px;" /></p> <p> Maamess 2013 oli igati edukas. Tutvustasime k&uuml;lastajatele t&auml;isautomaatseid puiduhakkel ja&nbsp;<span style="line-height: 1.5;">puidupelletil t&ouml;&ouml;tavaid katlas&uuml;steeme, saime kasulike kontakte ja s&otilde;lmisime </span><span style="line-height: 1.5;">eellepinguid. K&uuml;lastjad said tutvuda t&ouml;&ouml;tava katlaseadmega. Meie spetsialistid andsid soovitusi katelde ja nende lisaseadmete valikul.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> 2013-04-26Paikuse hakkepuidukatlamaja avaminehttp://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=22<p> <a href="/dat/image/02-Paikuse-hakkakatlamaja-avamine.jpg" rel="prettyPhoto" title="Paikuse hakkepuidul töötava katlamaja avamine"><img alt="Paikuse hakkepuidukatlamaja avamine" class="fotoparem" src="/dat/image/02-Paikuse-hakkakatlamaja-avamine.jpg" style="width: 250px; height: 177px;" title="Paikuse hakkepuidukatlamaja avamine" /></a>29.11.12 avati Paikuse hakkepuidul t&ouml;&ouml;tav katlamaja.</p> <p> Avamisest v&otilde;tsid osa kohaliku ja &uuml;mberkaudsete omavalitsuste esindajad. Kutsutud olid veel Paikuse kaugk&uuml;ttev&otilde;rgu tarbijad ning erinevate pankade esindajad.</p> <p> <a href="http://www.gilles.ee/galerii-12-9.html">&bull; Vaata pilte</a></p> <p> &nbsp;</p> 2012-12-11Paikuse katlamaja valmiminehttp://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=21<p> N&uuml;&uuml;dseks on l&otilde;pule j&otilde;udnud Paikuse katlamja &uuml;leviimine hakkepuidu k&uuml;ttele. Katlamaja sai endale t&auml;isautomaatse 1,2MW hakkepuidul t&ouml;&ouml;tava Gilles katla HPKI-R ning liikuvp&otilde;randaga hakkelao.</p> <p> Ametlik avamine toimub 29.11.12</p> 2012-11-19 Seljametsa katlamaja avaminehttp://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=20<p> Eile 15.11.12 avas SW Energia O&Uuml; biok&uuml;tusel t&ouml;&ouml;tava Seljametsa katlamaja. Katlamajas kasutatakse t&auml;isautomaatset katelt HPKI-K 300kW, mis k&uuml;tab k&otilde;rval olevaid elamuid. Avamisele olid kutsutud k&uuml;laelanikud ja Paikuse abivallavanem.</p> 2012-11-16Maamess 2012 lõppes edukalthttp://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=19<p> Maamess 2012 l&otilde;ppes edukalt. N&auml;itusel kohapeal olid v&auml;ljas katlad, mis on m&otilde;eldud eesk&auml;tt kodutarbijatele.&nbsp;N&auml;itusel v&otilde;is j&auml;lgida selleks spetsiaalselt t&ouml;&ouml;le pandud seadmeid. Huvi biok&uuml;tustel t&ouml;&ouml;tavate katelde vastu oli &uuml;le ootuste suur. Lisaks jagati infot korterelamute ja &uuml;hiskondlike hoonete k&uuml;tmiseks vajalike katelde kohta.&nbsp;</p> 2012-04-23Kolmtex OÜ Gilles biokütuse katelde esmaesitlus Maamessil 2012http://www.gilles.ee/index.php?pg=15&id=18<p> Kolmtex O&Uuml; esitleb Maamessil 2012, hakkepuidul ja puidupelletil t&ouml;&ouml;tavaid katlaid v&otilde;imsusvahemikus 12,5 kW kuni 2,0 MW.<br /> Kateldega v&otilde;ib tutvuda Maamessi 2012 v&auml;liekspositsioonil, mis toimub 19.04. - 21.04.2012 Tartus. Vaata l&auml;hemalt <a href="http://www.maamess.ee">www.maamess.ee&nbsp;</a></p> 2012-03-20